Hallstaviks Hydraulservice AB Integritetspolicy

Syftet med denna policy är att säkerställa att Hallstaviks Hydraulservice AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR gäller som lag för alla EU medlemsstater från och med 2018-05-25.

Användning av personuppgifter

Hallstaviks Hydraulservice AB använder personuppgifter för att kunna köpa in (leverantörsuppgifter), utföra (anställdas uppgifter) och leverera (kundens uppgifter) tjänster och produkter som Hallstaviks Hydraulservice AB erbjuder.

De personuppgifter som sparas i kundregister är endast till för att kunna uppfylla avtalet mellan Hallstaviks Hydraulservice AB och kund.

Marknadsföring

Hallstaviks Hydraulservice AB samlar inte in eller använder personuppgifter i någon form av marknadsföringssyfte. Hallstaviks Hydraulservice AB säljer ej eller delar med sig av personuppgifter till tredje part eller annat land.

Lagringstid

Hallstaviks Hydraulservice AB sparar personuppgifter så länge det finns en laglig skyldighet att följa gällande lagkrav. Hallstaviks Hydraulservice AB sparar övriga personuppgifter (e-post) max ett år efter avslutat affär.

Tillgång till information

Om du vill kontakta oss angående din personliga information, använd följande kontaktuppgifter:

Telefon: 0175-204 30

E-post: info@hydraulservice.com

Hallstaviks Hydraulservice AB
Uppsalavägen 57
763 30 HALLSTAVIK

Copyright 2021 Hallstaviks Hydraulservice