MILJÖPOLICY FÖR HYDRAULSERVICES ENHETER

Vi på Hydraulservice är fast beslutna att integrera miljömedvetenhet i alla våra verksamheter och att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan på miljön genom ansvarsfull hantering av t.ex. hydraulolja, filter och återvinning av förbrukade slangar.

Vårt åtagande inkluderar:

Säkerhet och överensstämmelse: Vi följer alla relevanta miljölagar, regleringar och standarder för att säkerställa att vår verksamhet är i full överensstämmelse med gällande miljökrav. Vi hanterar kasserat kemavfall i kemikalieskåp och aktivt sorterar övrig materiel.

Minimera avfall och utsläpp: Vi strävar efter att minimera vårt avfall och våra utsläpp genom att använda tekniker, utrustning och processer som är miljövänliga och energieffektiva.

Återvinning och återanvändning: Vi främjar återvinning och återanvändning av resurser för att minska belastningen på miljön. Förbrukade slangar, filter och hydraulolja hanteras på ett ansvarsfullt sätt och tas till auktoriserade återvinningsanläggningar för korrekt omhändertagande.

Samarbete med intressenter: Vi samarbetar med våra kunder, leverantörer, myndigheter och samhället för att främja ett hållbart och miljömedvetet tillvägagångssätt inom hydraulikindustrin. Vi har ett samarbete sedan flera år tillbaka med PreZero[1].

Rapportering och transparens: Vi kommunicerar vårt miljöarbete öppet och ärligt till våra intressenter för att visa vårt åtagande för miljöskydd.

Genom att implementera denna miljöpolicy strävar vi efter att vara en ansvarstagande aktör i hydraulikbranschen och bidra till en hållbar och renare miljö för nuvarande och framtida generationer.

2023-08-06

Norrtälje & Hallstaviks Hydraulservice